Història

El Sr. Juan Muntaner Cañellas va fundar l’any 1955 l’empresa anomenada Pompas Fúnebres Muntaner a la localitat de Capdepera i Cala Ratjada, dedicada als serveis funeraris i a les assegurances exclusives de decesos, essent l’empresa del sector més antiga de la comarca de llevant i una de les més antigues de l’illa de Mallorca.

Al llarg dels anys i de manera natural l’empresa passa de pare a fill i Antoni J. Muntaner Pomar passa a ser el màxim responsable de la societat.

L’any 1989 l’empresa adquireix la funeraria d’Artà, regentada pel Sr. Antoni Ginard Cantó i comença a fer serveis als dos municipis veïns i, conseqüentment, augmentant la plantilla de treballadors.

L’octubre de 1994 Pompas Fúnebres Muntaner es converteix en Grup Muntaner Ribot, S.L. donant continuitat a l’empresa familiar.

Un any després, amb escritura pública d’acords socials s’acordà incloure la gestió de cementeris públics i/o privats i la prestació dels serveis administratius de manteniment, d’inhumacions, exhumacions i incineracions.

Al 1999 mitjançant concurs públic i per acord del ple de l’Ajuntament d’Artà, s’otorgà a Grup Muntaner Ribot l’adjudicació dels serveis funeraris, de manteniment i gestió administrativa dels cementeris del municipi (Artà i Colònia de Sant Pere). Sis anys després, el consistori va adjudicar per segona vegada la concessió, que a dia d’avui encara manté.

Ara fa deu anys realitzam els serveis funeraris al municipi de Son Servera i hem col·laborant de forma desinteressada amb l’Ajuntament en les tasques d’inhumació i exhumació del Cementeri Municipal fins que al març de 2011 se’ns va adjudicar la concessió d’aquest cementeri i, per tant, la gestió administrativa i manteniment per concurs públic i aprovat per ple.

En tots aquests anys l’empresa ha anat evolucionant i creixent estant present en tres municipis del llevant de Mallorca, experiència que ens ha fet coneixedors de les costums funeràries concretes de cada localitat, com també de distintes cultures degut al important porcentatge de población estrangera resident en aquests municipis. Avui en dia l’empresa segueix la continuïtat familiar amb l’integració de la tercera generació.

Política integrada

El Grup Muntaner Ribot és una empresa en funcionament des de l’any 1955 amb experiència professional en el sector funerari, i de fet és l’empresa funerària més antiga de la comarca de Llevant. Des de sempre, ens hem esforçat per donar el millor suport possible en moments tan delicats. Ara volem donar una passa més enllà i comprometer-nos públicament amb la qualitat i el medi ambient.

En concret, al Grup Muntaner Ribot ens comprometem a:

  • Oferir uns serveis funeraris de màxima qualitat a través dels nostre personal qualificat, que està preparat per atendre les necessitats de tots els usuaris, les 24 hores al dia.
  • Atendre els nostres clients amb delicadesa, seriositat i respecte, facilitant la realització de totes les gestions necessàries en aquests difícils moments.
  • Gestionar els cementiris que tenim assignats de forma eficaç, clara i transparent, aconseguint la màxima satisfacció tant de les entitats municipals com de les famílies dels difunts i dels visitants.
  • Complir amb la normativa, tot garantint el coneixement i compliment de la legislació, reglamentació i disposicions vigents aplicables a la nostra activitat, així com d’altres compromisos que l’organització hagi suscrit
  • Assegurar la formació contínua i el compromís dels nostres treballadors i treballadores,ja que som conscients que de la seva feina depèn en bona part l’èxit de la prestació dels nostres serveis.
  • Contribuir a la protecció del medi ambient fent un bon ús dels recursos disponibles i posant especial atenció a la correcta gestió dels residus, l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental en l’aprovisionament de materials i la identificació i prevenció de les possibles accions contaminants que es derivin de les nostres activitats.
  • Millorar contínuament en la nostra gestió, tant de qualitat com mediambiental, mitjançant programes d’objectius, indicadors, auditories internes i revisions anuals de l’eficacia del sistema implantat.
Per tot això, la direcció de Grup Muntaner Ribot ha desenvolupat aquesta Política Integrada, que està a disposició de tot el públic, que ha estat comunicada i explicada als treballadors i treballadores de l’organització, i que serà revisada i actualitzada de manera contínua.