Contacte amb nosaltres

Nom
Llinatges
E-mail
Assumpte
Missatge
gmr@grupmuntaner.com
(24 h) 617 392 929 / 971 563 096
Per a més informació pot dirigir-se a qualsevol de les nostres oficines.

*L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable GRUP MUNTANER RIBOT SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

GRUP MUNTANER RIBOT S.L. es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça GRUP MUNTANER RIBOT S.L .; S ALZINAR 18, 07580 CAPDEPERA.