Informació per al usuari

Els familiars han de saber que són lliures d’elegir l’empresa funerària que desitgin per a la prestació del servei i que cap asseguradora, Hospital, Residència o Centre Geriàtric poden imposar cap funerària siguin del municipi que siguin. En cas de tenir pòlissa de decessos poden avisar directament a la funerària, i nosaltres ens posarem en contacte amb qualsevol Companyia Asseguradora. Grup Muntaner Ribot realitzam tots els serveis que els beneficiaris tenen contractats a la seva pòlissa. En cas de no tenir-ne, igualment ens encarregam de tota la gestió.

Què cal fer en cas de defunció?

Grup Muntaner Ribot,
disposa d’un telèfon de guàrdia per atendre cridades les 24 h. del dia, els 365 dies de l’any; també poden personar-se en les oficines en horari laboral en cas de defunció (o per informar-se) indicant el nom del difunt, el lloc, el nom del declarant i el telèfon. Un cop rebut l’avís, un agent es dirigirà el més aviat possible al domicili, hospital, residència, etc. indicat prèviament. La documentació necessària per a la gestió dels tràmits pertinents és la següent:
  • Certificat metge de defunció o Full d’atenció urgent signat pel metge.
  • DNI del difunt.
  • DNI de la persona sol·licitant del servei.
  • Títol de nínxol, si es disposa.
  • Pòlissa actualitzada i/o últim rebut si tenen contractada una assegurança.

* En el cas de trasllat, incineració o defunció judicial, Grup Muntaner Ribot proporcionarà els documents necessaris a signar per part del sol·licitant.

Què cal fer amb les cendres?

El moment de despedir-mos d’una persona estimada és un moment complicat i dolorós. Però un cop optat per la via de la incineració, i sent responsables dels restes, hem de prendre decisions. Els familiars tenen moltes opcions a triar després de la incineració.

Aquestes són les més usuals:

Nínxol – columbari del cementeri. Inhumació de l’urna a un nínxol o columbari. Els columbaris són nínxols específics per inhumar urnes. És una de les formes més tradicionals i habituals fins al moment.

Enterrar urna o esparcir les cendres a la terra. Hi ha persones que desitgen que les seves cendres siguin esparcides en llocs especials o que tenguin molt de valor o significat per al difunt. En cas d’enterrar l’urna, aquesta ha de ser una urna biodegradable. Els cementeris disposen de zones comunes per fer-ho.

Depositar l’urna (biodegradable) o esparcir les cendres a la mar o riu. És una pràctica molt comú a la zona per la vida marítima dels municipis d’Artà, Capdepera i Son Servera, i l’estima dels seus habitants per la mar.

Depositar una urna sota terra i plantar un arbre amb l’urna. És una pràctica que cada cop es més habitual i una manera de col·laborar amb el medi ambient (un procés natural). Es pot triar una llavor d’arbre o planta del gust del difunt, ubicar-lo en algún lloc especial, etc. És també un lloc de referencia simbólica per als familiars ja que sirà un lloc on podrem visitar posteriorment.

Conservar les cendres en una urna a casa o altre lloc que es desitgi. En cas de que es vulgui repartir entre familiars, es poden triar urnes divisibles o miniurnes.

Guardar una part de les cendres a l’interior d’una joia o mineral decoratiu.

A part d’aquestes, existeixen pràctiques al gust dels usuaris més peculiars com fer una escultura mesclant cendres amb fang o metalls, crear un diamant, mesclar amb pigments i pintar un quadre, esparcir les cendres des d’un globus aeroestàtic, i tantes maneres com es pugui imaginar.

Horari funerals
Hivern | Estiu

19:15 - 19:30 h
Artà
19:30 o 20:30 h
Colònia de St.Pere
19:45 - 20:00 h
Capdepera
18:45 - 19:00 h
Cala Ratjada
19:15 - 19:30 h
Son Servera
20:00 h
Cala Millor

Horari funerals
Hivern | Estiu

20:15 - 20:30 h
Artà
19:30 o 20:30 h
Colònia de St.Pere
20:15 - 20:30 h
Capdepera
19:15 - 19:30 h
Cala Ratjada
20:15 - 20:30 h
Son Servera
20:00 h
Cala Millor
*Els horaris corresponen a Condol – Missa.
També poden ser flexibles a causa de vàries defuncions, altres misses, etc