Serveis

La nostra infraestructura humana, técnica i administrativa ens permet oferir un servei integral sense que els familiars, en uns moments tan difícils, s’hagin de preocupar per cap tràmit assessorant, solucionant i organitzant totes les gestions necessàries durant i després del servei amb un tracte personalitzat, humà i discret.


A qualsevol indret de Mallorca que us trobeu, hospital, residència, domicili,… i amb una simple telefonada, els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, un gestor vindrà en molt poc temps a fi d’atendre les vostres peticions:

– Pressuposts clars i detallats
– Servei i selecció de féretres
– Tramitació de documents: partides de defunció, permisos judicials,  permisos de Sanitat, llicències enterrament, permisos inhumacions/exhumacions, pagament taxes municipals, …
– Condicionament del difunt, tanatoestètica i tanatopràxia.
– Conduccions, trasllats nacionals i internacionals.
– Aixecaments judicials.
– Inhumacions, exhumacions i reducció o incineració de restes.
– Incineracions i urnes cineràries (servei extern).
– Confecció de làpides, fotografíes esmaltades, búcaros i repises.
– Ofrenes florals (corones i rams).
– Esqueles i repartiment.
– Recordatoris.
– Coordinació de cerimònies religioses.
– Servei de recollida aeroportuària.
– Gestió d’arrendament i venda de nínxols.
– Realitzem els serveis de totes les companyies asseguradores.

Grup Muntaner Ribot esteim oberts a escoltar suggeriments, propostes o no conformitats per tal de millorar el servei.