Informació usuari

Els familiars han de saber que són lliures d’elegir l’empresa funerària que desitgin per a la prestació del servei i que cap asseguradora, Hospital, Residència o Centre Geriàtric poden imposar cap funerària siguin del municipi que siguin. En cas de tenir pòlissa de decessos poden avisar directament a la funerària, i nosaltres ens posarem en contacte amb qualsevol Companyia Asseguradora. Grup Muntaner Ribot realitzam tots els serveis que els beneficiaris tenen contractats a la seva pòlissa. En cas de no tenir-ne, igualment ens encarregam de tota la gestió.

Què cal fer en cas de defunció? Grup Muntaner Ribot disposa d’un telèfon de guàrdia per atendre cridades les 24 h. del dia, els 365 dies de l’any; també poden personar-se en les oficines en horari laboral en cas de defunció (o per informar-se) indicant el nom del difunt, el lloc, el nom del declarant i el telèfon. Un cop rebut l’avís, un agent es dirigirà el més aviat possible al domicili, hospital, residència, etc. indicat prèviament. La documentació necessària per a la gestió dels tràmits pertinents és la següent:

  • Certificat metge de defunció o Full d’atenció urgent signat pel metge.
  • DNI del difunt.
  • DNI de la persona sol·licitant del servei.
  • Títol de nínxol, si es disposa.
  • Pòlissa actualitzada i/o últim rebut si tenen contractada una assegurança.

En el cas de trasllat, incineració o defunció judicial, Grup Muntaner Ribot proporcionarà els documents necessaris a signar per part del sol·licitant.