Política Integrada

El Grup Muntaner-Ribot és una empresa en funcionament des de l’any 1955  amb experiència professional en el sector funerari, i de fet és l’empresa funerària més antiga de la comarca de Llevant. Des de sempre, ens hem esforçat per donar el millor suport possible en moments tan delicats. Ara volem donar una passa més enllà i comprometer-nos públicament amb la qualitat i el medi ambient.

En concret, al Grup Muntaner-Ribot ens comprometem a:

  • Oferir uns serveis funeraris de màxima qualitat a través dels nostre personal qualificat, que està preparat per atendre les necessitats de tots els usuaris, les 24 hores al dia.
  • Atendre els nostres clients amb delicadesa, seriositat i respecte, facilitant la realització de totes les gestions necessàries en aquests difícils moments.
  • Gestionar els cementiris que tenim assignats de forma eficaç, clara i transparent, aconseguint la màxima satisfacció tant de les entitats municipals com de les famílies dels difunts i dels visitants.
  • Complir amb la normativa, tot garantint el coneixement i compliment de la legislació, reglamentació i disposicions vigents aplicables a la nostra activitat, així com d’altres compromisos que l’organització hagi suscrit.
  • Assegurar la formació contínua i el compromís dels nostres treballadors i treballadores, ja que som conscients que de la seva feina depèn en bona part l’èxit de la prestació dels nostres serveis.
  • Contribuir a la protecció del medi ambient fent un bon ús dels recursos disponibles i posant especial atenció a la correcta gestió dels residus, l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental en l’aprovisionament de materials i la identificació i prevenció de les possibles accions contaminants que es derivin de les nostres activitats.
  • Millorar contínuament en la nostra gestió, tant de qualitat com mediambiental, mitjançant programes d’objectius, indicadors, auditories internes i revisions anuals de l’eficacia del sistema implantat.

Per tot això, la direcció de Grup Muntaner-Ribot ha desenvolupat aquesta Política Integrada, que està a disposició de tot el públic, que ha estat comunicada i explicada als treballadors i treballadores de l’organització, i que serà revisada i actualitzada de manera contínua.